Dětská oslava se bez zábavy neobejde. Malé děti potřebují být neustále něčím fascinovány, a jestliže nechcete, aby se oslava zvrhla v nekontrolované dětské hřiště, vytvořte plán, podle kterého se oslava bude řídit. Děti se tak budou moci těšit na jednotlivé hry a udrží pozornost.

Hry by měly být přiměřeně dlouhé, aby děti nepřestaly bavit. Vybírejte obtížnost her na základě věku účastníků a vždy se ubezpečte, že jsou hry bezpečné i v prostorech, kde se budou konat.

barevné balonky

  1. Skákací panák

Jestliže se oslava odehrává venku při příjemném počasí, nechte děti vytvořit dlouhého skákacího panáka pomocí barevných kříd. Pokud kvůli počasí nemůže hry situovat ven, nechce děti vytvořit panáka barevnými lepicími páskami, které lze snadno odstranit. Děti mohou soutěžit podle obvyklých pravidel nebo si při skákání například držet rukou nos, aby byla hra zajímavější.

  1. Hádej, kdo jsem?

Klidná, přesto velmi zábavná hra. Děti posaďte do kroužku a na čelo jim šetrně připevněte cedulku s názvem zvířete, pohádkové postavy nebo povolání. Cílem hry je zjistit, kdo jsem, respektive kdo je napsaný na papírku. Otázka může být pouze jedna, přičemž odpověď musí být pouze ano či ne. Po každé zodpovězené otázce se děti v hádání střídají. Vyhrává ten, kdo jako první uhodne kdo je.

oslava narozenin

  1. Kouzelník

Kouzelník je skvělá zábava na oslavu narozenin. Předvede dětem spousta kouzel, nějaká je jistě naučí a vytvoří nezapomenutelnou atmosféru. Může dětem pomáhat při tvorbě zvířátek z balonků nebo jim nějaké složitější vytvořit. Jestliže oslavenec nemá v oblibě kouzelníky a raději by uvítal princeznu či jinou pohádkovou postavu, pozvěte ji na oslavu a rozhodně nebudete litovat. Děti budou nadšené a možná, že celou oslavu stráví zaujatí pohádkovou postavou, nespustí ji z dohledu a domů si budou odnášet nezapomenutelný zážitek.