Když se řekne revize elektriky, mnozí z vás si domyslí, že půjde o revidování jističů, zásuvek, rozvodných krabic či vypínačů, případně o kontrolu stavu kabeláže a její izolační vrstvy. V tom máte samozřejmě pravdu, ale revize může obnášet i další práce, a jak se osvědčilo na základě praktických zkušeností, svůj velký význam má i revize elektrických spotřebičů. Spotřebič, to není jen chladnička s automatickou pračkou, patří sem i svítidla a ruční elektrické nářadí, a právě zde může elektrikář odhalit celou řadu problémů.

jističe v rozvaděči

Svítidla – jestliže vám bude probíjet stropní svítidlo, které je vysoko z dosahu vašich rukou, nemá to prakticky žádný význam z hlediska ohrožení vaší bezpečnosti, maximálně ve chvíli, kdy se chystáte lustr vyměnit nebo vyměnit žárovku, ale tam se předpokládá, že si alespoň vypnete příslušný jistič, jenže co taková lampička na psacím stole, na nočním stolku, osvětlení akvária, osvětlení kuchyňské linky a podobná svítidla, kde jsou vypínače jejich přímou součástí? Tam již k úrazu elektrickým proudem může dojít poměrně snadno.

rozsvícená žárovka

Elektrické nářadí – nechte si ve vlastním zájmu zkontrolovat i veškeré nářadí a pomůcky se síťovou šňůrou do elektrické zásuvky. Nářadí patří k předmětům, které mohou být častým používáním poškozené, a některé závady mohou být i skryté. V mnoha případech jde o elektromotory s vinutím cívek, které mohou být poškozené, a způsobit zkrat a následný požár, anebo úraz. Velkým nebezpečím jsou i přívodní kabely, které mohou být naříznuté, propálené, zpuchřelé či jinak poškozené, což je u elektrického nářadí velmi pravděpodobné. Například sekačka na trávu, plotové nůžky, bruska, řetězová či kotoučová pila – to vše je nářadí, kde se kabel může přiblížit k činné části nástroje a snadno tu dojde k jeho naříznutí či propálení, aniž se toho povšimnete.