Vztah k hudbě vzniká brzy. Už v mateřské škole se děti začínají dělit na ty, které nejen rády zpívají, ale i často doprovázejí ostatní zpěváky na hudební nástroj. A na ty, které při nejlepší vůli nechytí správnou notu. Snad nejoblíbenějším hudebním nástrojem v tomto věku bývá plechový bubínek. Na kterém lze při zpěvu doprovázet celý sbor a udávat jím potřebný rytmus. Přechodem do základní školy se možnosti dalšího  rozvoje hudebního nadání rozšiřuje o možnost věnovat se hraní pravidelně. Za odborného vedení učitelů uměleckých škol. Hru na buben v současné době nabízejí snad všechna zařízení. Začátek nebývá jednoduchý, protože většina malých bubeníků je odkázána na školní výuku, která disponuje potřebným nástrojovým vybavením.

Přídavná sluchátka k akustickým bicím

Protože jenom málo z nich už v té době vlastní bicí soupravu. Už druhým rokem se situace začíná měnit. Rodiče, kteří sledují neustávající zanícení malého bubeníka docházejí k rozhodnutí pořídit mu první soupravu. Na které je možné trénovat i doma. K nemalé radosti sousedů. Výhodu mají všichni, kteří bydli ve vlastním. A zkušebnu je možné přesunout do prostor, která jsou oddělena. Mnohdy to mohou i sklepní kóje, které je možné vybavit vším potřebným. Už kolem dvanácti let se začínají tvořit převážně chlapecká uskupení. Kdy se k bubnům připojí klávesy, kytary či trubky. A malí hudebníci začnou připravovat svoje vystoupení na veřejnosti. V patnácti letech už většina bubeníků zažívá první ocenění na koncertech. Jak školních, tak pořádných pro kamarády.

První koncert

A protože technický pokrok se zastavit nedá, elektronika a digitalizace se čím dál tím více prosazuje i v hudebním světě. Elektrické kytary jsou dneska samozřejmým vybavením většiny kapel. Piana rovněž. A vývoj se nezastavil ani u bicích souprav. Ty elektronické jsou vyhledávanou alternativou těm klasickým a standardním sadám. Širokým spektrem zvuků, které lze jimi dosáhnout a modulovat do potřebné podoby. Snad největší výhodou elektronických bicích je možnost při domácích cvičeních jejich zvuk ztlumit na potřebnou míru, což u těch akustických možné není.