Pojďme se podívat za obyvateli lesů. Zvířata, která žijí a mají domov v lese jsou často vystavovány životním nástrahám a každodenním pudem sebezáchovy v rámci možného nebezpečí. Nejen že velcí dravci loví ty menší, ale i lidská ruka zde má svůj úděl.  Pokud navštěvujete nebo chcete navštívit les, ubezpečte se, že jste na to řádně vybaveni a dbejte na pravidla lesa. Přece jenom vstupujete na územní místních.

animal - forest

1. Nenechávejte nepořádek v lese – vše co si přinesete, tak si taky musíte odnést.

2. Pokud uvidíte mláďata v trávě – nesahejte na ně! Maminka je v blízkosti a pokud na ně sáhnete, je velká pravděpodobnost, že je k sobě již nepřijme. Výjimkou jsou mláďata položena u silnice. To potom vezměte do rukou hodně trávy a v trávě je odnese kousek dál. Samička si mláďata najde, nemějte strach.

3. Neplašte, jakkoliv obyvatele lesa.

4. Chovejte se k přírodě s citem, nelámejte stromky, větve a podobné. Dávejte si pozor na kytičky na zemi, abyste je omylem nezašlápnuli.

5. Pokud jdete sbírat plody lesa, sbírejte je tak, aby nikdo nepoškodil stromky, keře a jiné.

6. V žádném případě nerozdělávejte oheň!

sběr hub

Nejčastěji zde můžeme spatřit srny. Srnky jsou velice plaché a často zmatené, když pobíhají u silnic. Dbejte na bezpečnost, pokud jste řidiči, kteří jezdí podél lesů. Srnky kontumují řepku a díky ní jsou velice malátné a zmatené. Pokud takovou srnku uvidíte na silnici, zatrubte nebo jí problikněte světly. Světla jí v tomto stavu velice fascinují až do té míry, že dokážou stát na místě a čekat na smrt.

Závěrem chci ještě sdělit, že návštěva lesů je opravdu krásná relaxace a procházky jsou velmi zdravé díky zeleni, která tam roste. Jen zkuste být více ohleduplní a myslete na to, že Vám domů také nikdo nenosí igelitové sáčky, obaly od bonbonů či čokolád anebo láhve od piva. Vše, co tam necháte, může zvířeti nebezpečně ublížit nebo dokonce usmrtit.