Koupání v letní sezoně

Návštěvníci Lednicko-valtického areálu, kteří si zajistí ubytování Lednice na Moravě, obvykle touží obdivovat architektonické skvosty a umění stavitelů konce 19. století a poznat jeden z nejkrásnějších a také největších krajinných parků v Evropě. Na Břeclavsku je však podnebí poněkud sušší a hlavně velmi slunečné a teplé, příhodné nejen pro pěstování vinné révy, ale i pro pobyt u vody. Je zde sice k dispozici rybniční kaskáda na potoku Včelínek a Zámecký rybník, ty ovšem nejsou určené pro koupání a vodní sporty.

Pokud máte zájem svůj pobyt oživit těmito aktivitami, máte možnost využít nejbližší přírodní koupaliště na přehradě Nové Mlýny. Kvalita vody je pravidelně monitorována hygienickou stanicí a bývá nejlepší zpravidla koncem června a v první polovině července. Za velmi teplého počasí se tu, zvláště v srpnu, tvoří sinice, ale stále je díky velké vodní ploše a proudění vody koupání bezpečnější, než v některých, např. v jihočeských řekách a rybnících.

zámek Lednice

V Mušovské nádrži u obce Pasohlávky jsou vybudovány travnaté i písečné pláže, vstup do vody není prudký a je tu k dispozici řada sportovních možností (tobogán, windsurfing, šlapadla, vodní lyžování, tenis, plážový volejbal a další). Důležité je dbát pokynů plavčíků, zvláště tehdy, tvoří-li se velké vlny, anebo ohledně přístupu do míst s velkým výskytem vodních řas a rostlin.

Vyzkoušejte Slnečné jazerá v Senci

Z Lednice je Senec vzdálený 120 kilometrů, ovšem po dálnici tuto trasu ujedete zhruba za necelé půl druhé hodiny. Západoslovenská nížina má podobné klimatické podmínky, jaké panují na Břeclavsku, a tak si tu můžete užít příjemné koupání, které patří k nejvyhledávanějším na Slovensku.

přehrada Nové Mlýny

Jezera vznikla zatopením míst po těžbě štěrkopísku, který se používal v polovině 19. století k budování železniční tratě z Galanty do Bratislavy. Dnes má plocha pěti jezer, navzájem propojených v jeden celek, plochu zhruba 95 hektarů. Hloubka vody je o něco vyšší, než v nádrži Nové Mlýny, stejně tak rekreační vyžití je zde na vyšší úrovni vzhledem k větším možnostem prostor pro rekreaci a většími počtu otevřených i uzavřených pláží.