Potýkáte se vy nebo vaši blízcí s dlouhodobými rozkoly nebo neshodami uvnitř rodiny? Tyto negativní okolnosti zasahují do běžného každodenního života nejedné rodiny z mnoha důvodu. Vždy se však jedná o období, které je velmi psychicky náročné pro všechny zúčastněné. Konflikty s cizími lidmi nebo známými bývají daleko snadněji stravitelné a lépe se s nimi vyrovnáváme, než ty, ve kterých hrají svou roli rodinné vztahy, které jsou tímto ohroženy.

partnerská rvačka

Nejčastější příčinou těchto vztahových nesouladů a rozkolů bývají samozřejmě finance a rodinný majetek. Ač se to zdá jako naprosto banální záležitost, v porovnání s jinými životními oblastmi, jako je například zdraví, často se do potyčky příbuzní pouštějí právě pro tyto hmotné statky. Nejeden z nás zná jistě spoustu příběhu o tom, jak rodinné dědictví naprosto rozvrátilo jinak fungující skupinu příbuzných, nebo jak se vztahy mezi příslušníky výrazně pozměnily poté, co někdo něco po někom zdědil a ostatní s tímto postupem například nesouhlasí.

Další příčinou sporů v rodině bývají samozřejmě mnohé záležitosti ohledně jejího rozrůstání – vztahy s nově příchozími členy rodiny, kteří se do ní připojili na základě sňatku. Nebo například různé vztahové peripetie, nevyjasněné záležitosti, konflikty z dětství, které se táhnou již dlouhá léta a není nikterak možné je vyřešit.

staří lidé

Posledním z hlavních důvodů bývá péče o děti. K tomuto typu neshod dochází zpravidla poté, co se partneři rozhodnou z manželského svazku vystoupit a rozvést se. Dohoda o péči o jejich potomky bývá provázena mnoha hádkami a dalšími citovými projevy. V záplavě emocí pak oba podléhají náporu okolností a bývá pro ně takřka nemožné domluvit se na kompromisech. Ani si v tu chvíli neuvědomují, jak je pro jejich ratolesti důležitá jejich vzájemná spolupráce, protože pro ně budou nadále fungovat jako rodiče, byť každý zvlášť.

Pro výše popsané případy, ale i pro mnohé další, existuje způsob, pomocí kterého je možné dospět ke zdárnému konci a optimálnímu řešení pro obě strany. Mediace Praha Drahomirasinova vám může pomoci efektivně vyjednat podmínky dohody, které se poté obě strany zavážou dodržet. Jedná se o metodu na pomezí psychologie a práva, která je objektivní, věcná a spolehlivě vám pomůže vymotat se z temných uliček nepochopení a nesprávné komunikace.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup