Mezi námi žijí milovníci kávy a na druhou stranu jedinci náruživÄ› milující Äaj. VÄ›tÅ¡ina z nás, ale takto vyhranÄ›na není, protože má ráda oboje. NÄ›kdo si dá rad Äaj ke snídani, a kávu, tÅ™eba i nÄ›kolikrát dennÄ›, pro povzbuzení nebo pÅ™i setkání s přáteli. Ta zmiňovaná vÄ›tÅ¡ina, pije nejÄastÄ›ji Äaj z pytlíku. Je to snadné: vytáhnete Äaj z krabiÄky, vložíte do hrníÄku, zalejete vroucí vodou, případnÄ› omotáte provázek kolem ouÅ¡ka, (aby vám Å¡ek pytlík po vylouhování dobÅ™e vytáhnout), louhujete nÄ›kolik minut, pak vyndáte pytlík, pÅ™idáte mléko a cukr,(nebo citron, dle libosti) a pijete Äaj, který není zrovna lahodné chuti, ale zato rychle hotov.

Kdo chce mít opravdový požitek…

Jsou ale mezi námi lidé, kteří by takový Äaj nevzali do úst. Jsou to znalci Äaje a pijí zásadnÄ› Äaje sypané. ProÄ? Protože milovníci Äaje vÄ›dí, že takové Äaje rovná se kvalita. Tito lidé tvrdí, že v pytlících jsou Äaje nekvalitní, neboÅ¥ jsou to Äaje, které zbydou po výrobÄ› Äaje sypaného. Velkovýrobci Äaje by s tím asi nesouhlasili. To ale nic nemÄ›ní na tom, že takzvaní „ÄajaÅ™i“ považují Äaje z pytlíku za druhoÅ™adé. Sypané Äaje z celého svÄ›ta obsahují Äajové lístky, které krásnÄ› voní a po zalití je Äaj z nich mnohem silnÄ›jší. Lidé, kteří si zvykli být tyto Äaje, nepijí kávu, nepotÅ™ebují ji. Sypané Äaje vysoké kvalitykávu plnohodnotnÄ› nahradí. Manipulace s nimi je malinko nároÄnÄ›jší, nÄ›kdy je to přímo obÅ™ad. Asi ne ráno, když se ÄlovÄ›k potÅ™ebuje jen nasnídat, to se jen Äaj nasype do „Äajítka“, zalije vodou a louhuje, což je prakticky shodné s Äajem z pytlíku, Ale má-li takový milovník Äaje Äas, tak požije speciální nádobí, Äajové lístky zalévá horkou vodou, nechává louhovat, pÅ™elévá do dalšího hrníÄku, popíjí, opÄ›t tytéž Äajové lístky zalévá, opÄ›t popíjí… DÄ›lá to tak dlouho, dokud má Äaj sílu. Je to přímo obÅ™ad. Antistresový, uklidňující. Pokud si chcete vychutnat opravdovou chuÅ¥ Äaje, navÅ¡tivte náš obchod.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup