O co tedy vlastně jde?
Definice hovoří o závislosti na internetu ve všech formách. I když většina z nás si představí sociální média, v tomto případě se jedná i o hraní webových her či brouzdání po internetu. Ano, i taková bohulibá činnost jako vyhledávání informací na wikipedii se dá nazvat netolismem, pokud překračuje určité hranice.
Oběd s mobilem
Jak ho poznat?
V první řadě, stejně jako každý závislý, se bude cítit nesvůj, když nebude mít přístup ke své droze. V tomto případě tou drogou je počítač, tablet či mobil. Netolici jsou poté ve stresu, podráždění, agresivní či upadají do letargie.
Dalším typickým znakem je, že člověk preferuje virtuální komunikaci před tou skutečnou a jeho reálné zájmy se omezily na minimum. Také přestává jevit zájem o školu nebo práci, nedodržuje základní hygienické návyky ani stravovací a pitný režim.
Toto jsou jen některé znaky této závislosti.
Máte podezření?
Nebuďte na to sami, ale zapojte odborníka. Pokud netolismus přeroste do neúnosných rozměrů, je stejně závažný jako například alkoholismus. Oběti mají tendenci se totálně izolovat, což ještě ztěžuje jakoukoliv možnost jim pomoci.
Závislé děti
Existuje léčba?
Ano. Jako u každé závislosti, řešením je abstinence. Bohužel v dnešním světě, který je na technologii závislý se nedá internet ze života úplně vyřadit. Dá se ale přestat s konkrétními činnostmi, které člověka k němu přivedly – hraní webových her, Facebook či Instagram bývají nejčastějšími viníky. Vymažte tyto věci jak z vašeho zařízení, tak ze života!
Největším nepřítelem je bezcílné bloumání po internetu. Nastavte si budík a věnujte svému chytrému zařízení opravdu jen nezbytně nutné množství času. Pěstuje spíš své ostatní koníčky – čas, který trávíte u techniky můžete nahradit např. sportem, čtením či malováním.
A co děti?
Jsou nejnáchylnější k tomuto druhu závislosti. Podle statistik mladí spíš než alkoholu či cigaretám holdují hraní počítačových her a komunikaci přes chat. Podle odborníků jsou nejvíce ohroženy děti ve věku 12 – 15 let. 23% z těchto dětí již má s nějakou formou netolismu zkušenosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup