Finské vzdělání je vysoce kvalitní. Rozdíly ve výsledcích učení různých škol jsou malé a téměř všichni žáci dokončují základní školu v cílovém čase. Předškolní, základní a vyšší sekundární vzdělávání je zdarma a také z velké části i vysokoškolské. Cílem je, aby měl každý rovnou příležitost získat kvalitní vzdělání bez ohledu na příjem rodiny, aby vyrostl a stal se aktivním občanem.

Finská škola - Oulu

Předškolní výchova

Ve Finsku musí děti absolvovat předškolní vzdělávání jeden rok před zahájením povinné základní školy. To je organizováno v denních centrech, kde mohou být děti kdykoli s rodiči a také doma. Mohou dostávat nejméně 20 hodin předškolního vzdělávání týdně, nebo více, pokud rodiče pracují či studují. Cílem je podpořit rozvoj a pohodu dítěte. Učí se sociálním a manuálním dovednostem připravujícím je na základní školu.
Dítě školy

Pokud rodným jazykem dítěte není finština nebo švédština, získá podporu pro tyto jazyky. V případě potřeby dostane dítě speciální vzdělávání.

Finské předškolní vzdělávání organizují obce. Je financováno z daní a pro rodiny tedy bezplatné.

Základní školy

Žák nastupuje do základní školy v 7 letech a prvních 6 let má stejného učitele.  Školní docházka trvá 9 let jako u nás. U nižších ročníků je výuka 20 hodin týdně a u vyšších více. Všichni učitelé ve Finsku mají magisterský titul. Jedním z důležitých cílů je, aby se žáci naučili myslet na sebe a převzít odpovědnost za své vlastní učení a jednání.

Střední školy

Rozdělují se na klasické a vyšší. Klasické mohou být všeobecné nebo odborné. Pro studenty je toto vzdělání bezplatné. Musí si však zakoupit vlastní knihy a další výukové materiály.
Finská škola - Oulu

Vyšší střední školy poskytují všestranné vzdělávání, které nevede k žádné profesi. Studují se zde stejné předměty jako na klasické všeobecné škole, avšak studium je náročnější a nezávislejší. Na závěr studenti obvykle absolvují matrikulační zkoušku. Toto vzdělání trvá 2–4 roky v závislosti na studentovi. Po ukončení studia jsou studenti způsobilí k přihlášení na univerzity, univerzity aplikovaných věd nebo vyšší odborné školy založené na středních školách.

Univerzity aplikovaných věd

Vzdělávání poskytované univerzitami aplikovaných věd je více orientováno na praxi než vzdělávání nabízené univerzitami. Výuka zahrnuje učení na pracovišti a absolvování bakalářského titulu trvá 3,5–4,5 roku. Pokud chcete dokončit magisterský titul, musíte nejprve získat tříleté pracovní zkušenosti z daného oboru.