V rodinných domech a bytech se každoročně množí množství požárů. Čísla jsou až alarmující. Podrobnými šetřeními se zjistilo, že většina požárních událostí vzniká z neopatrnosti. Mnoho občanů si nedává pozor na otevřený oheň v domě, neřeší bezpečnostní pravidla, které se k používání ohně vztahují. Mnoho těchto událostí je ale naprosto zbytečných. Stačí jen mít na paměti některá pravidla, která při dodržování nedovolí, aby oheň způsobil požár.
hasič v plamenech
Co dodržovat?
–          Nekuřte tam, kde jsou jiné hořlavé látky jako laky, barvy, ředidla.
–          Neodkládejte hořící cigaretu nebo hořící svíčku do blízkosti hořlavých materiálů.
–          Nenechávejte hořící svíčky bez dozoru, ochraňte vždy nehořlavou podložkou.
–          Při vaření na plynovém sporáku vždy hlídejte přetečení, aby unikající plyn ze zhašeného hořáku nezpůsobil výbuch a následný požár.
–          Hlídejte, aby utěrky nebo chňapky se nedostaly do styku s ohněm na sporáku.
–          Tam, kde se topí v kamnech, hlídejte, aby nevypadl žhavý uhlík nebo se nevznítil vypadlý popel.
–          Nekuřte v posteli nebo na pohovce. Nečekané usnutí může zapříčinit požár z upadlé cigarety.
–          Pokud žijí v domě děti, vždy ukládejte zápalné předměty, zápalky, svíčky mimo jejich dosah
–          Pravidelné revize komínů by měly být samozřejmostí.
–          Elektroinstalace by měla též podléhat pravidelným kontrolám a údržbě.
velký oheň
–          Nepřetěžujte elektrické zásuvky, mohlo by dojít ke zkratu a požáru.
–          Elektroinstalaci si nechte vždy montovat renomovanou firmou, podomácku instalované rozvody elektřiny mohou napáchat velké škody.
–          Nechte si do domu namontovat detektory pro únik plynu nebo dýmu. Včasné upozornění na požár může zachránit mnoho věcí.
–          Myslete na možný požár a mějte doma vždy hasicí přístroj, kterým vzniklý požár lze uhasit v zárodku.
–          Poučte se, co se smí hasit kterou látkou, zamezíte tak dalším poškozením.
       I přes veškerou pozornost může k požáru dojít. Neváhejte proto mít dům nebo byt pojištěný proti   požáru. Určitě se tento krok vyplatí.